Nederlands:

Engels:

Spaans:

Portugees:


Dus het oordeel van God in de EERSTE EEUW was gericht op VIJANDEN van CHRISTENEN (die zelf ook weer JODEN en heidenen in het vlees waren). Deze vijanden van dit gemengde Christelijk gezelschap waren vooral niet in Jezus gelovende JODEN uit de EERSTE EEUW en een handvol EXTREEM KEIZERGEZINDEN.
En dat weet iedereen, ook deze schrijver, maar door een rare constructie probeert hij een negatief segment te creëren naar mensen die hij niet kent, immers waarom citeert hij een overledene, die zich niet met de Kingdom Movement Associeerde, maar met de Reconstructionisten (=een beweging die Gereformeerd is).
Ik geeft toe, ik citeer vele Reconstructionisten, omdat hun onderzoek van het postmillennialisme, gedeeltelijk preterisme en dispensationalisme, zeer waardevol is. Maar ik ben niet zo in de war om te denken dat zij van mijn movement zijn. Stel ik schrijf tegen het traditioneel dispensationalisme, en ik citeer J.W. Ouweneel als traditioneel dispensationalist, en zeg dat Ouweneel beweerd dat christenen geen politiek mogen bedrijven omdat Christenen een hemelse roeping hebben. Zou ik dan niet een vals spel spelen. Elke traditionele dispensationalist weet immers dat J.W. Ouweneel afstand heeft gedaan van het traditioneel dispensationalisme in zijn boek: "Israël en de kerk". Ouweneel gelooft dus zeer waarschijnlijk wel in Christenen in de politiek.
Een soort gelijke rare discussie is het nu wanneer deze theoloog die gezegd wordt Kingdom te zijn het niet is, maar een Reconstructionist is. Een heel aantal van hun vindt dat een belediging. Reconstructionisme is vaak "cessationistisch," terwijl de "Kingdom Movement" onderdeel is binnen de "Charismatische Beweging."

Eindtijd gekte

Christus profeteerde over zaken, die spoedig zouden gebeuren. Hij zei bijvoorbeeld: "deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is" (Matth. 23:36, uit de Willibrord en vele andere vertalingen, zie ook de notitie over de vertaling van dit vers). Velen zeggen Jezus beloofde SPOEDIG terug te komen! (Openbaringen 3:11; 11:14; 22:7, 12, 22) Als Jezus nog niet teruggekomen zou zijn, zou hun argument om Jezus een valse profeet te maken, waar zijn! Gaat dispensationalisme en futurisme nu de atheïsten helpen? Ja, dat doen ze al sinds ... Jezus is teruggekomen in oordeel, atheïsme kan op dit punt niet scoren, bij juiste uitleg van de teksten. Vele dingen uit Matth. 23 en 24, hebben plaats gevonden! En Jezus is een ware profeet! Halleluja! Jezus is waarlijk de Zoon van God! Zijn bloed maakt waarlijk vrij!Footnotes:
  1. De NBG-1951 vertaald dit woord met geslacht, dit woord heeft meerdere betekenissen. En ik kan het niet begrijpen, hoe iemand ooit dit woord heeft kunnen gebruiken om "genea" (=genea) te vertalen. Het is niet verstandig om de keuze van de betekenis aan de lezer van een vertaling over te laten. Stel wij kiezen voor de betekenis "geslachtslijn," dan kunnen wij dus redeneren dat God zijn oordeel over elke jood wil brengen, omdat dit vers zegt dat God een oordeel wil brengen over hun geslacht! Dit is niet recht in de context, en überhaupt NIET wat Jezus hier zegt (doch een enkele traditionele dispensationalist ziet het wel zo, zie ook dit artikel). Wanneer men een keuze wordt gegeven zou men kunnen interpreteren dat dit geslacht, deze "geslachtslijn" betekent en zou men er bij kunnen komen te redeneren dat joden nu nog gestraft moeten worden voor hun ongeloof, en vervolging van de eerste christenen. Dit is bepaald NIET de betekenis van het woord "genea" (=genea). Als u de volgende teksten bestudeert komt u er achter dat de vertaling met het woord GENERATIE correct is. (Mattheüs 1:17; 11:16; 12:39-45; 16:4; 17:17; 23:36; 24:34 Marcus 8:12, 38; 9:19; 13:30; Lucas 1:48-50; 7:31; 9:41; 11:29-32, 50-51; 16:8; 17:25; 21:32; Handelingen 2:40; 8:33; 13:36; 14:16; 15:21; Efeze 3:5; 3:21; Filippenzen 2:15; Kolossenzen 1:26; Hebreeën 3:10) Ik stel voor dat de NBG 1951 en de Herziene Statenvertaling worden aangepast in zijn volgende druk!