Corrie ten Boom (1892-1983), verzetsheld, evangeliste en schrijfster van het boek "De Schuilplaats" sprak en schreef, tegen vandaag de dag, gangbare onderwijzingen van de eindtijd onder evangelische christenen. Ook al deel ik haar mening niet, dat de grote verdrukking, waarvan de evangeliƫn en openbaringen spreken, nog moet komen, ik ben VOOR een voorbereiding op verdrukking, net als ik VOOR een voorbereiding op een seizoen van overwinning en grote oogst ben. Want er is veel verdrukking in de wereld. En tenmidden van de verdrukking overwonnen de eerste Christenen vele uitdagingen, en wisten uiteindelijk grote invloed te verwerven, die de kerk de daarop volgende eeuwen mocht genieten. (Ik weet dat er toen grote fouten zijn gemaakt, waardoor heidenen hun afgoden de kerk in namen, maar kwam dit misschien niet omdat zij nooit met zo'n grote overwinning van de kerk hadden rekening gehouden en daarom onvoorbereid waren
(Want immers in de 4de eeuw waren vele Christenen ook al premillennialistisch geworden, waardoor ze wel voorbereid waren voor verdrukking, doch hun essentiƫle voorbereiding misten op overwinning van de kerk. Wat weer anders is dan het dispensationalistisch premillenialisme dat noch voorbereid is tot grote overwinning en oogst, noch voorbereid voor verdrukking, immers dan haalt Jezus hen naar de hemel. Hier valt veel meer over te vertellen, maar dat kan u lezen op verschillende plekken op deze website.)) Zoals een oude Pinkster vriend mij altijd zei: "Zonder strijdt geen overwinning". Ik zou hem licht willen wijzigen en het meer op relationeel vlak tussen ons mensen willen trekken, "Zonder verdrukking, geen overwinning en doorbraak", niet voor het individu, niet voor de locale kerk, noch voor het Lichaam van Christus wereldwijd. De betekenis blijft grotendeels hetzelfde, al moeten vele overgeestelijke christenen beseffen dat de invloedt van demonen gegeven wordt door mensen die voet geven aan de duivel en zijn helpertjes. Laten we terugkeren naar de bijbel "En wij moeten," zo zegt de Bijbel, "door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God binnengaan." (Handelingen 14:22).
Een Koninkrijk heeft levels niveau's niet elke burger wordt minister. Velen treden alleen binnen in het niveau of domein van wedergeboorte of zuigelingschap, waar Jezus de Redder is. Zij treden nooit toe tot het domein van jongelingschap, waar Jezus de doper is in de Heilige Geest. En vele geestvervulden treden niet toe tot het domein waar Jezus Koning is, dit vereist namelijk verandering in theologie, in filosofie, en in de praktijk, levenstijl, en gehoorzaamheid daar waar anderen uw wegen in God niet zullen begrijpen, of zelfs belachelijk zullen maken.
Zonder bereidwilligheid te volharden tijdens een verdrukking zal Jezus nooit werkelijk Koning zijn over u leven. Toen ik ging van het domein waar Jezus mijn Redder was, tot waar Jezus mijn Doper in de Geest werd. Kreeg ik te horen dat ik niet mee moest doen aan de ochtendgymnastiek van Pinksterchristenen. Doelend op een bijbels lofprijs, met handen opheffing, dans, en handgeklap!
Ik kreeg al heel jong te horen dat satanisten ook in tongen baden. Maar ik wou weten wat de bijbel zei, in eerste instantie nog om iedereen vanuit de bijbel te laten zien dat die Pinksterchristenen die tongen spreken het mis hadden, pas later wou ik gewoon de wil van God weten, want ik merkte dat ik Pinksterchristenen niet kon overtuigen, dat ze het mis hadden, sterker nog ik werd overtuigd dat ik het zelf ook niet meer wist. Toen mocht ik de doop meemaken, en bevestigd worden met een paar zinnen vloeiend Frans gebed, dat ik een paar momenten verder besefde Frans te zijn en zelf met gebrekkige kennis mocht vertalen. Wat was dat een wonderlijke ervaring!
Wanneer u waarheid wil zal God u uw zegen niet ontnemen! Dus laat uw zegen van God nooit ondermijnen, wegens activiteit van satanisten! De God van de bijbel geeft goede gaven voor hen die geloven in Hem, Jezus Christus is weg in de hemelen. Hij is de deur der schapen. Hij geeft goede gaven voor hen die Hem daarom vragen. Zie ook Lucas 11:10-13, Mattheüs 7:7-11.
De bijbel spreekt ook, over de doop in het lijden, dit is een andere term voor het binnengaan in het koninkrijk door verdrukking.

G

enoeg inleiding gegeven, u leest dit waarschijnlijk om de mening van Corry ten boom te weten te komen, ik houd u liever niet langer op, dit is wat zij zei sprekende op een wereldconferentie in Jeruzalem, daar waarschuwde zij de gelovigen om "Niet opgenomen te worden in een theologie die zegt dat Christenen uit deze wereld worden genomen en het niet nodig hebben om verdrukking tegemoet te zien. Je moet echt een heleboel Schrift verdraaing doen om het te doen laten zeggen dat Christenen niet door een verdrukking heen hoeven."

D

an wetend dat zij ook geloofde in een grote verdrukking die nog moet komen, zegt ze nog veel meer tegen huidige dispensationalistische onderwijzingen. Let op ik geloof dat ze de duidelijke historische vervulling van de grote verdrukking mist, waar de bijbel zo duidelijk over spreekt (zie ook Jonathan M. Overgoor, "Wat is de Kingdom Movement?" (Delft, www.kingdommovement.nl, 2009) pag. 6-8, kopje Eindtijdgekte. Maar ik ben het eens dat mensen zich in sommige situaties moeten voorbereiden op een vorm van verdrukking. Ten Boom vervolde, al verwarrende toekomende verdrukkingen, met de grote verdrukking:

Soms wordt ik bang als ik de bijbel lees, en ik zie in de wereld en zie al de verdrukking en vervolging belooft door de bijbel werkelijkheid worden. Nu kan ik u echter vertellen dat, mocht u te bang zijn, dat ik net de laatste pagina's heb gelezen. Nu kan ik tot u komen, uitroepende: "Halleluja, halleluja, want ik heb gezien dat er geschreven staat: "Hij die overwint, zal alle dingen beërven. Ik zal zijn God zijn, en hij zal Mijn zoon zijn." Dat is de toekomst en hoop van deze wereld. Niet dat de wereld zal overleven, maar dat wij overwinnaars zullen zijn te midden van een stervende wereld1.

Valse leraren

"Er zijn sommigen onder ons, die leren dat er geen grote verdrukking zal zijn, dat de Christenen in staat zullen zijn, dit alles te ontsnappen.2 Dit zijn de valse leraren waar Jezus ons voor waarschuwde, dat wij die konden verwachten in de laatste dagen. Velen van hen hebben weinig kennis over hetgeen dat al aan het gebeuren is over de gehele wereld. Ik voel dat ik een goddelijk mandaat heb om te gaan en te vertellen aan de mensen van deze wereld dat het mogelijk is om sterk te zijn in de Heer Jezus Christus, wij zijn in training voor de verdrukking. Maar meer dan 60 procent van het Lichaam van Christus, over de gehele wereld, is al reeds ingegaan in de verdrukking en er is geen manier waarop wij het kunnen ontsnappen, wij zijn de volgende."3

....

Ik ben in landen geweest waar de heiligen alreeds lijden aan vreselijke vervolging. In China werden de Christenen vertelt: "Maak je geen zorgen, voordat de verdrukking komt wordt je verplaatst, opgenomen." Toen kwam een vreselijke vervolging. Millioenen Christenen werden de dood in gemarteld. Later hoorde ik een Bisschop uit China bedroeft zeggen: "Wij hebben gefaald, wij zouden de mensen sterk hebben moeten maken voor vervolging, dan veeleer hun te vertellen dat Jezus eerst zou komen."
Zich kerende naar mij, zei hij: "U heeft tijd, vertel de mensen hoe sterk te zijn in tijden van vervolging, hoe te staan als de vervolging komt. Om te staan en niet flauw te vallen.

Ik voel dat ik een mandaat heb, een goddelijk mandaat, om te gaan en de mensen van deze wereld te vertellen, dat het mogelijk is om sterk te zijn in de Heer Jezus Christus. Wij zijn in training voor de verdrukking.4
(Corrie ten Boom, Logos Journal, November-December Uitgave, 1974)


Nieuw via youtube.com.

Kanttekeningen:
 1. De wereld zal niet sterven, maar de "aangebrachte orde" of het "werelds systeem, zoals dat nu is," zal ten onder gaan. De mix van goddelijke en niet goddelijke geïnspireerde normen en waarden en systemen zullen veranderen, zie:
  Jonathan M. Overgoor, "De Verbondsleer" (Delft, www.kingdommovement.nl, 2009), pag. 3
 2. Vaak verwijzen Verbondsleer Theologen, als ook Moderne Dispensationalisten naar het Traditioneel Dispensationalisme met hun "opname vóór de grote verdrukking leer" (Eng: Pretribulationalism, vaak afgekort met pretrib) als de "Ontvluchtingsleer" (Eng: Escapism). Zij die zich voorbereiden op een vorm van verdrukking, zij verafschuwen de leer van een "opname vóór de grote verdrukking" (Eng: Pretribulationalism, vaak afgekort met pretrib).
  Weest niet misleid! Al Jezus volgende, zal een verdrukking ons gezamelijk of individueel een keer treffen in ons leven. Beter bent u op deze doop in het lijden voorbereidt!
  Terecht wijzen Verbondsleer gelovigen en Moderne Dispensationalisten op het jonge en verwerpelijk late ontstaan van het Pretribulationalisme uit de profetie van een meisje van 15, Margareth MacDonald, zonder vader (vroegtijdig overleden), zonder werkelijke doop met de Geest, en met een wonderbaarlijke genezing die vooral ten gunste van Margareth en de nieuwe leer leek te werken. (Was deze bovennatuurlijke genezing dan wel van goddelijke oorsprong? Verhoogte deze profetie, en deze genezing Jezus Christus wel, als geneesheer? Hoe betrouwbaar was het getuigenis van Rev. Edward Irving in die dagen, ook beïnvloedt door een ex-morfine verslaafde, Samuel Taylor Coleridge? En beïnvloed door een Jezuiet, met de pseudoniem Ben Ezra, met de werkelijke naam Lacunza? Deze Lacunza was op zijn beurt weer beïnvloed door een Jezuïet genaamd, Francisco Ribera, zijn intentie is ontegenzegelijk het stoppen van de Reformatie geweest! Zijn publicatie was in 1585 niet lang na het oprichten van de Jezuïeten orde, met het overduidelijke doel tot het stoppen van de Reformatie!)
 3. Duidelijk is dat de grote verdrukking echter niets te maken heeft met deze tijd. Al zijn er landen met een heftig hoog en zwaar niveau van verdrukking. Het is nu wel duidelijk dat deze verdrukking niet over West-Europa is gekomen, noch over Noord Amerika, maar laten wij niet denken dat we totaal geen verdrukking mee hoeven maken. Door vele verdrukkingen moet men het Koninkrijk van God binnengaan! (Handelingen 14:22)
  In de Oekraïne achter het oude ijzeren gordijn bevindt zich nu de meest grote megakerk van Europa. Verdrukking lijdt tot klaarstoming tot overwinning!
  Laten we niet de doop in vuur verwarren met de doop in het lijden. De doop in vuur is een doop die hen treft die ongehoorzaam zijn aan Gods wil. Zij die nog niet volkomen luisteren naar God, kunnen ook door het vuur en het oordeel van God gezonden worden, de problemen laat God toe, zodat wij geloutert en gereinigd worden en afkunnen rekenen met ons ongelouterd hart.

  Terug naar het wereldplatvorm, vele ogen zijn gericht op China, een vernieuwd en gelouterd Christendom zal door hen wellicht in de toekomst de wereld ingezonden worden. Verdrukking leidt tot overwinning! Een ding dat opvalt is dat wij westers denken, wij Grieksdenkenden denken dat kennis en voorbeeld van gedemonstreerde kennis met onze geavenceerde technieken altijd doelen bereikt. Maar nu al blijkt dat de arme Afrikaan ook zielshulp nodig heeft. Door op andere wijze te investeren in Afrika dan via hulporganisaties lijkt het, zeggen sommigen dat China nu als meer positief economisch effect op Afrika heeft dan Europa en de V.S. Laten we in de gaten houden welke grote dingen er gaan gebeuren wanneer een niet-Grieksdenkend Christendom vanuit dit land de aardbol gaat vervullen. Onze Griekse denkwijze zit ons westerse christenen ook weleens in de weg!
 4. Het lidwoord zou ik laten vervallen, dus "Wij zijn in training voor verdrukking".Startpagina Startpagina Verbondsleer - Bedelingenleer