Personen uit de Nederlandse Kerkgeschiedenis

De volgende personen hebben een invloed gehad op de Nederlandse Kerkgeschiedenis. Enkelen hebben een uitmuntende invloed gehad, die op verscheidene gebieden zeer te prijzen is, we proberen zowel de goede als de minder goede zaken aan het licht te brengen.

  Johannes de Heer  

Dit behandelt de invloed van een man met veel nalatenschap van Hersteld Hervormde Gemeenten en Vrijgemaakt Gereformeerden tot aan Pinkster- en Charismatische gemeenten. Hij heeft veel positief werk gedaan in evangelisatie, en het belang van muziek. Hij diende God met blijdschap (Ps. 68:4; Pred. 2:26; Mt. 13:44; Mt. 13:22; Neh. 12:43; 2 Sam. 6:21), iets wat heel belangrijk is. Dit werd ook in de muziek overgedragen. Iets wat tot de jaren 50 van de afgelopen eeuw, nog moeilijk lag.
Hij heeft stevig stelling genomen tegen een zienswijze die in het eerste opzicht gelijk lijkt te hebben, het vieren van de Sabbath en het vergruwelijken van de Zondag, maar de Dag des Heren (netjes Domingo genoemd in het Portugees en Spaans) is weldegelijk op de dag, die hele volken nog altijd naar de zon blijven noemen. De Sabbath blijft geestelijk van belang, maar de Dag des Heren, of eerste dag van de week, de dag die heidense volken naar de zon noemden, is diep gewortelt in het allereeste christendom en Handelingen schrijft hierover. Waarom dat zo is beschrijft hij goed en hij neemt afstand van de 7dags-Adventisten.
Maar ondanks zijn punten waarom hij te roemen is, is zijn opvallendste aktie dat hij de Nederlandse vader van de bedelingenleer werd. Dit is de Nederlandse term voor wat men in de meeste talen het dispensationalisme noemt. Was zijn leer van God? En wie financieerde zijn opmars in de bekendheid eigenlijk, hebben wij aanwijzingen? Lees meer ...

  Derek Prince  

Dit behandelt de Nederlandse kerkgeschiedenis van Derek Prince en zijn volgelingen. Derek heeft uitstekend werk verricht voor de boodschap van de gaven de Heilige Geest, waarover het boek Handelingen zo veel schrijft. Hij heeft dit gedaan in zowel Pinksterkringen als daarbuiten, ja had zelfs invloed tot de Anglicanen en de Katholieken. Hij heeft ook uitstekend werk verricht in de evanglieboodschap met betrekking tot het belang van bekering en vergeving. Daarnaast was hij pioneer in de bevrijdingsbediening. In dit opzicht heb ik verscheidene voorgangers en broeders horen getuigen van een bijzondere authoriteit hierin. Er waren toch ook dingen die hij niet zag, en waar hij echt afweek van een goede bijbelse visie. Dit laatste is wellicht heel stevig belicht, maar mijn hoop is altijd geweest dat dit stuk mensen zou helpen om verder te komen, zelfs verder op gebieden waar het Derek en zijn volgelingen niet gelukt is om de manipulatie van de Rothchilds, Rockefellers, Gates en Soros en Britse en Amerikaanse oligargie in te zien. Lees meer ...
Wat is de Kingdom Movement? De verbondsleer
Twee in het Veld, geplaatst in zijn context Mattheüs 23 en 24 De opname
Is Jezus God? - Jehova Getuigen weerlegd. Verbondsleer vs. Bedelingenleer overzicht
Startpagina