Pinksteren zag een herleving en groeide krachtig gedurende de jaren zeventig en tachtig van de 20ste eeuw. Doch verscheidene ongelovigen (de traditionele dispensationalisten) gingen door met onheil te spreken en de dispensationalisten ontvingen wat zij vroegen; Premier Kok! Minister Borst! D66, de antichristpartij zelf in het kabinet! Pro alles wat God verboden heeft en instaat verschillende goddeloze wetten door te voeren!

Sta op en schud de negatieve visie van je af. Waarom is er zoveel onrecht in de wereld, waarom is er zoveel heidendom, omdat de kerk haar plaats niet in neemt! Omdat de kerk zelf gelooft een soort geheimenis te zijn dat wacht op de geheime opname.

De opname, een serieus onderwerp of niet ter zake doend

De wederkomst was gedurende de eeuwen gepredikt als openlijk en glorieus, nooit als geheimelijk en rampzalig (vliegtuigen die uit de lucht vallen, mensen die hun geliefden kwijt zijn et cetera). Die tekst spreekt wel over mensen die hun geliefden kwijt raken, maar het verloren gaan is van een andere aard dan dat dispensationalisten als Joh. de Heer beweren.

"Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Er zullen twee [vrouwen] malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander achter gelaten worden. Waakt dan, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal." (Mattheüs 24:40-41, uit de Herziene Statenvertaling)

Sommige dispensationalisten maken hier zelfs (kinder)liedjes van, maar wat zegt de context. Aangenomen klinkt positief, niet? Laten wij kijken of dat zo is. Grondtekst, context, u kent het verhaal.

 
Kingdom Movement Nederland 2008 - 2013 Kingdommovement