Nederlands:

Engels:

Spaans:

Portugees:


Kwaadwillige beschuldigingen

Een zeker artikel op de website van de EO, zegt dat een zekere andere schrijver, die volgens mij een Gereformeerde is, en zich helemaal niet met de Kingdom Movement assosieerd, zou hebben gezegd, "dat het bijbelboek openbaring niet over de tweede komst van Christus gaat, maar over de vernietiging van Israël en de overwinning van Christus over Z'n vijanden in de eerste eeuw."

Dit is een aantijging die ik graag thuis wil brengen. De leer, die Openbaringen als geheel over de eerste eeuw laat gaan, heet het volledig preterisme. Het is mij totaal onbekend dat deze schrijver deze leer aanhangt, maar deze leer bestaat, al acht ik het ONwaarschijnlijk dat hij deze leer aanhing. (Heel aannemelijk zou ik zijn naam dan terug kunnen vinden in het rijtje theologen die deze extreme theorie aanhing.)

Wat wel waarschijnlijk is, is dat hij het gedeeltelijke preterisme (eng: partial preterism) aanhangt. Inderdaad beweert dit dat (bijna geheel) Openbaringen 1-19 gaat over de eerste eeuw na Christus. De haaktjes geplaatst rond bijna geheel, omdat een paar verzen altijd zou kunnen verschillen in uitleg. 5
Grof beschreven zou dan Openbaring 20 over dit tijdperk gaan en Openbaring 21 en 22 over de eeuwige Status.
Partial Preteristen vinden Volledig preterisme, extreem en doorgeslagen. Ik heb nog geen enkele Kingdom persoon ontmoet die het Volledig preterisme (volledig) aanhangt, dus zou ik de schrijver van dit artikel willen vragen: "Waar heb je het over?" En de EO zou ik willen vragen de motivaties van mensen die slechts andere serieuze christenen willen ridiculiseren, en bespotten, buiten hun arangement van schrijvers te houden.

Het volgende wat mij opvalt is de late inval van het woord: "de eerste eeuw"! Christus vijanden in de EERSTE EEUW, Paulus vijanden in de EERSTE EEUW, Jacobus vijanden in de EERSTE EEUW, Petrus vijanden in de EERSTE EEUW waren allen vooral joden uit de EERSTE EEUW en een handvol EXTREEM KEIZERGEZINDEN. Te beseffen dat Christus, Paulus, Jacobus, Petrus, allen ook JODEN waren in het vlees uit de EERSTE EEUW als wel joden in de geest (Romeinen 2:28), maakt dit het wel heel onmogelijk voor enig oprecht wedergeboren Christen om een jodenhater te zijn!

 

Footnotes:
  1. Iemand vraagt hoe zit het dan met teksten die nog altijd zo relevant lijken te zijn voor vandaag? Nu, het Koninkrijk begon natuurlijk met de eerste Komst van Jezus, dus alles wat gaat over het Koninkrijk is nog steeds van kracht. Het Koninkrijk zal ook altijd bestaan, al zal het overgegeven worden bij de voltooiing aan de Vader (1 Corinthiërs 15:24). Dit laatste gebeurd bij de wederkomst die zal plaats hebben na de herstel aller dingen (Handelingen 3:21; Handelingen 2:34-35). Maar wanneer wij het over oordelen hebben, zaken die op de aarde moesten plaats vinden volgens Openbaringen, grof gezegd, tussen Openbaringen 1-19, dan hebben wij het ten allereerste over het oordeel over joden uit de EERSTE EEUW en VIJANDEN van Christenen uit de EERSTE EEUW. Ik sluit niet uit dat over een volk wat de zelfde dingen verkeerd doet, zaken gelijk aan die van de Joden uit de EERSTE EEUW (het vermoorden van wie God zendt) of zaken gelijk aan die van de Keizer van Rome, in hun vervolging, dat ze niet soortgelijke oordelen zullen ontvangen. Sterker nog we kunnen bij de recente geschiedenis blijven om zulke oordelen te zien. Maar het is niet aan ons, om hun op hun zonden te wijzen, en het komende oordeel daarover, dat kan iedereen doen (zelfs hun eigen moslim leiders hebben dit ook gedaan), maar om barmhartig het evangelie te verkondigen, en te helpen in de praktische nood, na een oordeel.