picture Kingdom Movement, kop bovenste deel picture Kingdom Movement, kop 2de deel

 

"Maar wacht even," zegt u, "ik heb Jezus niet weer gezien." Wel de komst van Jezus zoals in Openbaringen 1-20, beschreven was niet letterlijk, maar een komst in oordeel. Wie zou hij oordelen? Jezus gaf daarop een helder antwoord: "Deze GENERATIE!" Dat is de generatie joden tegen wie hij sprak! (Mattheüs 11:16-19; 12:39-45; 16:4; 23:34-39 (let op vs 36); 24:34.
En mocht u denken dat de heidenen ongespaard bleven, nee, dat bleven zij niet! Matth. 24:6-7 zegt dat vele ernstige zaken, oorlogen en hongersnoden en aardbevingen zouden plaats vinden, en heidenen zouden ook Jezus komst bemerken!

Sommigen, zelfs groots erkende bijbelleraren durven rustig te beweren dat Jezus beloofde spoedig terug te komen, terwijl hij volgens hen al bijna 2000 jaar uitbleef. Dit is een blunder die naar mijn idee elk klein kind kan begrijpen. Toen de brieven aan de kerken in klein-Azië werden geschreven, maakten zij hele erge vervolging mee. Wat zij zeggen is dat Jezus door Johannes het volgende sprak tot deze kerken in ERNSTIGE NOOD: "Ik kom in een OORDEEL over hen die ONRECHT tegen JULLIE doen. Houd vol, ik kom SPOEDIG!" En vervolgens zeggen deze leraren en dominees dat hij gewoon niet kwam opdagen! Dat maakt Jezus een vreselijk sadist.
Het voorbeeld van een ongeluk. Iemand licht dood te bloeden op straat en iemand zegt: "Ik heb de ambulance gebeld, hij komt spoedig!" En vervolgens heeft die niet gebeld, en wacht 'ie persoon op het doodbloeden van het verkeersslachtoffer! Zo iemand komt in de cel wegens dood door schuld!
Dit is wat massa's predikanten en dominees zeggen dat Jezus deed! Moge God een oordeel brengen over elke genootschap die zijn bestaansrecht aan dit soort onzin durft te verlenen. Laat elke mens een leugenaar zijn, en God waarachtig (Romeinen 3:4) Jezus kwam! Hij kwam in oordeel! Hij is TROUW aan ZIJN WOORD! (Psalm 33:4; Ezra 1:1; Jesaja 55:11; I Koningen 8:20; Lucas 2:26-32; Mattheüs 2:13-15; Mattheüs 2:23; Fillipenzen 1:6)

Deze komst, was niet de komst, zoals toen Jezus kwam in het vlees, de eerste keer, maar dit was een oordeel komst, zoals de Oudtestamentische profeten verkondigden (Jesaja 19:1; Nahum 1:3). Het is de opdracht om Jezus' eerste komst als Redder naar de gehele wereld te prediken. (Johannes 3:16-21) Maar het is ook een opdracht om het Koninkrijk te prediken. Jezus komst was nooit bedoeld als het prediken van oordeel over de mensen! Maar als het prediken van Jezus niet leidt tot verandering in denken, dan is die onwilligheid de basis voor een oordeel. Zo'n oordeel heet in bijbelse profetische taal "een Komst van God," of "De dag des Heren!" Zo'n dag des Heren wordt gevonden in Openbaringen rond het jaar 67,5 - 70 n. Christus.