Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.
Nederlands - Vlaams
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaçao Vlag van Aruba Vlag van Bonaire
Vlag van Nederland Nederlands Vlag van Vlaanderen Vlaams Off. eerste taal
van Vlaanderen
Vlag van Suriname Nederlands Off. eerste
(éénheidstaal)
van Suriname
Vlag van Curaçao Nederlands Eén van de Off.
talen van
Curaçao
naast het Papiaments
Vlag van Aruba Nederlands Aruba
Zie bijschrijft
Curaçao
Vlag van Bonaire Nederlands Bonaire
Zie bijschrijft
Curaçao
Over de schrijver

De schrijver is een man van één vrouw. Een wedergeboren Christen, een kenner van het Woord van God, en hij laat u graag zien wat de Bijbelse boodschap is van God voor vandaag.
Hij is in een Religieus Christelijke Kerk opgevoed, doch heeft bewust met de kerk uit zijn jeugd gebroken, nadat hij daar in 1996, na een verklaring van geloof in Jezus Christus, gedoopt is door onderdompeling. Na onderzoek heeft hij zaken uit de traditie bevestigd en afgebroken gezien in de Bijbel.

De Bijbelse boodschap voor vandaag, opgesteld in de Bijbel, raakt door allerlei zaken voor veel gelovigen vertroebeld. Dit komt doordat een heel aantal doctrines jaren later zijn opgesteld, enkelen zelfs in de Middeleeuwen of zeer vroeg in de Reformatie. Dit heeft ertoe geleid dat het moeilijk was, zich werkelijk in te leven in de concepten die Christus en Zijn eerste volgelingen aan ons hadden willen communiceren. Er is ook sinds de reformatie nog veel kennis over de tijd van Jezus en zijn apostelen bijgekomen, zoals de Griekse en Hebreeuwse taal en hoe er mee omgegaan moet worden. En de laatste 50 jaar is er ook weer meer kennis en aandacht over voor de historische gebeurtenissen, die de inhoud en het verloop van Gods verbondstrouw aan Zijn gelovigen, beschreven in Zijn woord tonen. Door het bekijken van goede vertalingen, de historische context en de context van het Bijbelboek en de gehele Bijbel komt men tot de juiste conclusies. Deze website hoopt een bijdrage te kunnen leveren om een aantal van die boodschappen, waar het lichaam van Christus mee bekend zou moeten zijn, te geven, voor uw persoonlijke groei, en de mensen rondom u, die daar ook voor openstaan.

Om de persoon achter de website te leren kennen, kunt u een vraag stellen, of om gebed te vragen. Dit laatste mag u ook vragen voor lichamelijke genezing. Dit alles kan via de link contact. Vergeet dan niet uw e-mail adres en gegevens achter te laten.

Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaüao Vlag van Bonaire Vlag van Bonaire
Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.