The Origin of the secret rapture doctrine (voor een beschijving in het Nederlands, zie onder)

The Origin of the secret rapture doctrine is a video which in 7 minutes tells much of the history of the secret rapture doctrine. "What do I have to do with Church history?" you'll might ask. Well Christianity is essentially historical. Are you about to teach that Jesus is not coming back?, might be another question. No, Jesus is definitely coming back! This has ever been the christian doctrine. But historically it had been taught as glorious and victoriously, not as secret and in gloom and doom. So have a look in this video.

(In this videoclip has been used material of the Seventhday Adventists, and it might even be that they have worked to produce this videoclip. Please note that the Seventhday Adventists, concerning eschatology, for the most part have changed their futuristic view to the historical view, as Luther held. They are closer to Luther than to Calvin because of their (historical) premillennial view. For those interrested in Calvin, he believe a mix of amillennial and postmillennialism.)

We, historical premillennialists, amillennialists and postmillennialists do agree with this video on the shocking origin of the secret rapture doctrine.

De oorsprong van het dogma van de geheime opname

De oorsprong van de geheime opnameleer is een video van 7 minuten, die ons veel vertelt over de geschiedenis van deze geheime opnameleer. "Waarom zou ik kerkgeschiedenis interessant vinden?" zou u zich af kunnen vragen. Welnu, het christendom is essentieel historisch. "Ga je nu onderwijzen dat Jezus niet terugkomt?" zou een andere vraag kunnen zijn. Nee, Jezus komt zo wie zo terug! Dit is altijd de christelijke leer geweest. Maar historisch is het onderwezen als glorieus en overwinnend, niet als geheimelijk en in grote zwaarmoedigheid over het eind van de wereld. De volgende video is helaas alleen in het Engels beschikbaar, maar geeft ons de meeste informatie in het kort.

(In deze videoclip is materiaal gebruikt van de Zevendags Adventisten, en het kan zelfs zijn dat zij meegewerkt hebben aan het produceren van deze videoclip. Merkt u alsublieft op dat de Zevendags Adventisten, aangaande eschatology, voor het meerendeel hun futoristische zienswijzen vervangen hebben tot de historische zienswijze, zoals ook Luther die hield. Zij staan dichter bij Luther dan bij Calvijn vanwege hun (historische) premillennialistische zienswijze. Voor hen die geïnteresseert zijn in Calvijn, hij geloofde meer een mengeling van a- en posmillennialisme.

Wij, historische premillennialisten, a- en postmillennialisten zijn het eens met deze video over de shockerende oorsprong van de geheime opname leerstelling.


 
Kingdom Movement Nederland 2008 - 2013 Kingdommovement