Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.
Nederlands - Vlaams
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaçao Vlag van Aruba Vlag van Bonaire
Vlag van Nederland Nederlands Vlag van Vlaanderen Vlaams Off. eerste taal
van Vlaanderen
Vlag van Suriname Nederlands Off. eerste
(éénheidstaal)
van Suriname
Vlag van Curaçao Nederlands Eén van de Off.
talen van
Curaçao
naast het Papiaments
Vlag van Aruba Nederlands Aruba
Zie bijschrijft
Curaçao
Vlag van Bonaire Nederlands Bonaire
Zie bijschrijft
Curaçao
De Kingdom Movement - Deel 1
In de jaren 2005-2009 is er veel te doen geweest rond de Kingdom Movement op internet, en magazines. Dit heeft er toe geleid dat een verduidelijking van deze beweging nodig is op het internet. Terwijl de globale kerk springlevend is, en doordrukt in vele doelen van God, waarvoor Jezus gestorven is, bevindt de Nederlandse kerk zich op een kritiek moment. Zij is vaak nog lang niet het goddelijk instrument wat God kan gebruiken om de gebroken wereld te helen. Eén van de redenen is te vinden in het feit dat velen zijn opgegroeid in het dispensationalisme en hierom de Kingdom Movement vervolg(d)en. Maar weten zij wat ze vervolg(d)en en hebben ze open gestaan voor kritische geluiden over hun eigen "evangelische" beweging. 1 Deze geluiden zijn wel nodig, om de kerk te verschuiven naar het plan van God, in deze tijd. Lees meer...


De Kingdom Movement - Deel 2 - De Verbondsleer
De Kingdom Movement gelooft dat de bijbelse verbonden ons een goddelijk framewerk geven voor ons begrip van de administratie van God's handelingen met de mensheid door het geheel van de menselijke geschiedenis. Gods verbonden overtroffen elkaar en als laatste vestigde Hij zijn verbond in Christus Jezus.
De term Verbondsleer is gekaapt door de zuigelingendopers, maar dit neemt niet weg dat het de credobaptisten die wel trouw zijn aan de geloofsdoop ook historisch toebehoort. Deze theologie is uitgewerkt door Johannes Calvijn en anderen. Opvallend was dat Calvijn zelf geen doopskeuze had gemaakt. Kennende het verhaal van de Anabaptisten in Zurich, en Zwingli's bedroch, nam hij zich voor in zijn politiek zijn handen aan het onderwerp niet te branden, door het te vermijden en af te doen als onbelangrijk. De Kingdom Movement heeft deze politieke zet achter zich gelaten, en gehoorzaamd God in een duidelijke keuze voor het Credobaptisme. Lees meer...


Twee in het Veld, geplaatst in zijn context Mattheüs 23 en 24
Dit behandelt Mattheüs 24 vanuit de context van hoofdstuk 23. Het slaat acht op de kennis van de discipelen en Jezus, en wat zij bespraken, toen in 30 na Christus. Dit is heel wat anders dan wat vele predikers begrepen hebben van hun voorgangers in hun dagen (sinds 1830). De buiten Bijbelse traditie wordt geconfronteerd. Lees meer...


Het Postmillennialisme in de kerkgeschiedenis
Dit behandelt eschatologische keuzes, pré-, a- en postmillennialisme worden onderzocht op historische basis in de kerkgeschiedenis. Lees meer...


De opname
Deze studie bekijkt "de opname" in het licht van de GEHELE Bijbel. Oorspronkelijk was het thema bijbelstudie over aanvaarde leerstellingen in hedendaagse evangelische en Pinksterkerken. Ook hun Nederlandse geschiedenis wordt behandeld. Dit terwijl een bepaalde man in de Nederlandse geschiedenis in het bijzonder aandacht krijgt en zijn leer in het licht van de bijbel wordt geplaatst.

De oorsprong van de geheime opnameleer is een video van 7 minuten, die ons veel vertelt over de geschiedenis van deze geheime opnameleer. Voor het Christendom is geschiedenis essentieel.


Footnotes:

  1. Dit betekent absoluut NIET dat de schrijver tegen het (historische) eerste punt uit de evangelische beweging is. Dit punt, dat Jezus Christus, Gods Zoon, gestorven is voor HEEL de wereld (Joh. 3:16-18) is essentieel voor de Kingdom Movement net als voor de Evangelische beweging. Evangelisatie is nodig, ook dit punt staat niet ter discussie. Maar de evangelische positie is in zijn vroege Nederlandse geschiedenis, in de late 19de en vroege 20ste eeuw altijd een positie geweest, die helaas samen ging met een nieuwe leer genaamd het dispensationalisme of de bedelingenleer.
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaçao Vlag van Aruba Vlag van Bonaire
Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages.