Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.
Nederlands - Vlaams
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaçao Vlag van Aruba Vlag van Bonaire
Vlag van Nederland Nederlands Vlag van Vlaanderen Vlaams Off. eerste taal
van Vlaanderen
Vlag van Suriname Nederlands Off. eerste
(éénheidstaal)
van Suriname
Vlag van Curaçao Nederlands Eén van de Off.
talen van
Curaçao
naast het Papiaments
Vlag van Aruba Nederlands Aruba
Zie bijschrijft
Curaçao
Vlag van Bonaire Nederlands Bonaire
Zie bijschrijft
Curaçao
De Openbaring van Johannes
Deze studie behandelt de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes op Pathmos. Dit behaldelt de kerkgeschiedenis van het enige Apocalyptische boek van het Nieuwe Testament en legt uit dat het preterisme (doch NIET het volledig preterisme) een gezonde kijk op Openbaringen is.
Onder de index van de hoofdstukken staat een studie van Dr. Kenneth L. Gentry, die de specialist is in Openbaringen, een ware bron van kennis voor hen die meer willen begrijpen van dit boek. Zelfs tegenstanders beginnen nauwelijks aan het tegen spreken van hem, wetende dat ze dit op argumenten verliezen. En aangezien ik niet alles heb afgerond is dit een sterke aanrader. Helaas is het alleen in het Engels beschikbaar. Lees meer...


Herinnering aan personen uit de kerkgeschiedenis
Dit behandelt de kerkgeschiedenis van verscheidene bekende personen die overleden zijn. Hun goede en slechte nalatenschap worden onder de loep genomen. Opdat christenen met wijsheid uit het verleden bepakt, dit tijdperk in de geschiedenis mogen eindigen in het karakter van Christus. Lees meer...


Geloof in het Bovennatuurlijke
Bovennatuurlijke verschijningen van Engelen, genezingen, bevrijdingen, profetieën. Dit zijn dingen waar de Latter Rain Movement bekend om is geworden. Is er nog plaats voor geloof in Jezus, of vindt men Engelen, genezingen, en allerlei andere bovennatuurlijke dingen genoeg. Deze anti-christelijke verwijten, worden uitgelegd GEEN ENKELE basis te hebben. Lees meer...


De Tienden Test
Doe de Tienden Test om uw kennis over tienden in de Bijbel en Bijbelse tijden te vergroten. Deze test en beantwoording is geschreven door dr. Roger Sapp. We denken dat velen verbaasd zullen zijn, omdat wij uit ervaring weten dat er een belangrijk aantal Bijbelse feiten zijn, die hen niet juist onderwezen zijn.
Deze boodschap is het standpunt van de Reformatorische kerken (Engels- en Spaanstalige reformatorische predikanten vertellen het al jaren op verschillende websites). Het is jammer dat de Nederlandse Reformatorische kerken deze informatie niet eerder op het internet gepubliceerd hebben, zodat alle Bijbelgetrouwe christenen hier al jaren hun voordeel mee hadden kunnen doen.


De Verbondsleer en het Dispensationalisme
Er zijn vele aspecten aan de opmars en afname van het Dispensationalisme, ook wel in Nederland de bedelingenleer genoemd. Corry ten Boom, Dr. Kelley Varner spreken zich uit. De bal wordt teruggespeeld naar een aantal heftige aantijgingen. De opname. En meer... Het betreft een overzicht van een aantal zaken en hoe de discussie tussen de Verbondsleer en het dispensationalisme verloopt. Ga naar dit overzicht...


Fundamenteel onderzoek in de theologie en de filosofie
Over waarom er mensen met dit onderzoek bezig zijn en anderen erover wensen te vertellen. Lees meer...


Contact
Contact met de schrijver van deze website èn die van www.voortgaandeRefomatie.nl. Klik op deze link.
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaüao Vlag van Aruba Vlag van Bonaire
Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.