Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.
Nederlands - Vlaams
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaçao Vlag van Aruba Vlag van Bonaire
Vlag van Nederland Nederlands Vlag van Vlaanderen Vlaams Off. eerste taal
van Vlaanderen
Vlag van Suriname Nederlands Off. eerste
(éénheidstaal)
van Suriname
Vlag van Curaçao Nederlands Eén van de Off.
talen van
Curaçao
naast het Papiaments
Vlag van Aruba Nederlands Aruba
Zie bijschrijft
Curaçao
Vlag van Bonaire Nederlands Bonaire
Zie bijschrijft
Curaçao
Over de schrijver

Jonathan Overgoor is een kenner van het Woord van God, en laat u graag zien dat de hedendaagse Kingdom Movement bijbels gefundeerd is, terwijl het de tegenstanders ontbreekt aan heldere Nieuwtestamentische denkpatronen. Hij is sinds 1997 gedoopt in de Heilige Geest en heeft bewust de Latter Rain opvattingen van de Kerk en de vijfvoudige bediening in 1999 omarmd. Sinds 2003 heeft hij de hedendaagse Kingdom Movement omarmd en verkondigd met kracht dat de gelovige in JEZUS CHRISTUS mag weten dat ALLE beloften van God zijn deel zijn.

Hij is in een Religieus Christelijke Kerk opgevoed, doch heeft bewust met de kerk uit zijn jeugd gebroken, nadat hij daar in 1996, na een verklaring van geloof in Jezus Christus, gedoopt is door onderdompeling. Deze kerk was traditioneel dispensationalistisch, en cessationistisch (=het geloof dat de gaven van de Heilige Geest in de 4de eeuw na Christus zijn gestopt).

In 1997 is hij na een zoektoch naar de waarheid rond de gaven van de Geest, in de Heilige Geest gedoopt. Wat voor velen de geweldige ervaring van wedergeboorte was tijdens hun bekering, was voor hem de doop in de Heilige Geest. Niet langer vocht hij tegen de Persoon die zijn leven wonderbaarlijk zou leiden. In 1998 mocht hij de bevrijdingsbediening van Jezus Christus door zijn vrienden en kennissen heen zien werken, tijdens een kortstondige opwekking in zijn toenmalige woonplaats. In dat zelfde jaar kwam hij in aanraking met hedendaagse apostelen en profeten zoals die sinds 1948 de Pinksterbeweging heeft vernieuwd.

Toen hij in 1999 een jeugdleider en vriend, door wie de tijdelijke opwekking in zijn toenmalige woonplaats had plaats gevonden, volgde naar de bijbelschool in België, mocht hij ervaren wat het betekent om de profetische en apostolische bediening van dichtbij mee te maken en hij mocht het effect van deze bijbelse orde voor de hedendaagse kerk van dichtbij zien. Hier kwam hij ook in aanraking met een Verbondsleer, die niet Calvinistisch is, noch gelooft in de zuigelingendoop, al vondt men in die dagen noch niet de historische grond omdit bij de historische naam "de verbondsleer" te noemen. (Zie ook deze link)

Het breken van bolwerken van Cessasionisme, Dispensationalisme en Calvinisme is nu zijn passie. Hij is nu een groot voorstander van de gaven van de Heilige Geest, de erkenning van de bovennatuurlijke bedieningen van de apostel en de profeet (dit zijn de regeringsbedieningen van de vijfvoudige bedieningen uit Efeze 4:11-13) en de niet-calvinistische, en credobaptistische (=geloofsdoop) Verbondsleer.
Vlag van Nederland Vlag van Vlaanderen Vlag van Suriname Vlag van Curaüao Vlag van Bonaire Vlag van Bonaire
Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Other Languages. bookstore.