Dus in deze beweging hebben Christen en Joden samen deel aan het nieuwe verbond, en borduren ze samen verder aan het verder bouwen op het oude verbond, waarbij er openheid is voor de christenen met een joodse afkomst naar het vlees, om eigen joodse gemeenten en samenkomsten te houden waar er meer ruimte is voor joodse Oudtestamentische feesten, gebruiken en bijeenkomsten. Ook Derek wandelde deze weg.

In zijn boek "De toekomst van Israël en de kerk" 2 begint hij met te verklaren dat het niet logisch is dat Israël de kerk is, en dat de jood, de christen is. Nu is dit ook NIET de lijn van ordening van gedachten in de verbondsleer. Het is bijna niet te geloven dat iemand als Derek Prince zoiets niet begrijpt.

Het punt is dat het Nieuwe Testament luid en duidelijk claimt dat Jezus Israël vervangt. (Jezus werd immers gedoopt in water (Matth. 3:13-16), gedoopt in de geest (Matth. 3:17), gedoopt in het lijden, (Matth. 4:1-11, waar Israël ook naar de woestijn werd gebracht voor een doop in vuur en lijden3) Het grote verschil Jezus zondigde niet en is daarmee het perfecte Israël.

Dat in Jezus alle beloften, ja en amen zijn, is de volgende stap van denken. Aangezien de gelovige in Christus deel is van het perfecte Israël, Jezus Christus. Hij die zonder zonde is!

Dat Jezus ons, die ver af waren, in het verbond met Abraham heeft ingevoegd. (Efeze 2:13, 17; Galaten 3:7-9; Galaten 3:25-29) Dat in Jezus zijn betekent een heilig priesterschap te zijn, een uitverkoren natie!
De jood is degene die Jezus werkelijk prijst, (Romeinen 2:28-29) dat dit een vernauwing is van het begrip, dat klopt inderdaad. Maar een jood die in het natuurlijke Jezus afwijst is schuldig aan de enige onvergevelijke zonde, namelijk zondigen tegen de Heilige Geest, wiens voornaamste doel is van Jezus te getuigen. (Johannes 12:32, zie ook Johannes 3:18)

Dereks Geschiedenis
"Derek was onderwezen in Grieks en Latijn op twee van de meest beroemde onderwijs instituten in Groot-Brittanië, het 'Eton Colledge' en de 'Cambridge University'. Van 1940 tot 1949 had hij een collegialiteit in klassiek en moderne filosofie op King's Colledge, Cambridge. Hij studeerde ook Hebreeuws en Aramees, beide op Cambridge (University) en op de Hebrew University in Jerusalem. In toevoeging daarop sprak hij een aantal moderne talen." (Derek Prince, Founation for Righteous Living, Trowbridge, Wiltshire, copyright 1993 DPM-International). Dereks eerste vrouw was Lydia, die een krachtige Geestvervuld kindertehuis had, die zij bemoederde en toen Derek later souverein door de Heer werdt toegevoegd mocht hij de pleegvader worden van deze kinderen worden. U hoort mijn oprecht respect voor wat zij deden, dit werk uit geloof is een groots voorbeeld. Lydia's kindertehuis stond in het zogenaamde "Palestina," een stuk land dat nu weer opnieuw Israël heet.

Zij dienden een tijd in London als voorgangers echtpaar. Ook dienden zij in 1975 toen Lydia stierf, in Kenia, Oost Afrika, terwijl Derek daar onderwijzer/professor was. Hij hertrouwde een joodse vrouw naar het vlees, Ruth, in 1978.Voetnoten:
  1. Derek Prince, "De toekomst van Israël en de kerk", Gorinchem, Derek Prince Ministries (DPM) Nederland, © 1992 DPM USA, © 1994 DPM Nederland)
  2. Men zou kunnen zeggen dat Jezus slechts in lijden is gedoopt. Want een vuur doop reinigt dat uit je ziel wat verkeerd is en erin zit. Bij een doop in lijden vindt er een bekrachtiging plaats van het geen dat God al reeds in het hart heeft geplaatst.