Het Einde waarvan?
We hebben eerder gesteld dat de angst komt door te geloven dat wij leven in de laatste dagen van het einde van de wereld.

Maar er is een probleem met deze interpretatie die u zal verbazen: Dit is niet hetgeen dat de discipelen letterlijk vroegen in het Grieks! Geeft u me de tijd om dit toe te lichten... Dit heeft alles te maken met waar we de term “het einde van de wereld” vandaan halen.

Alle Evangelische en ook Pinksterchristenen, tot de opwekking die bekend is geworden als “The Latter Rain Movement” in Canada in 1948, hebben hun doctrine genomen van de evangelischen uit Groot Brittannië en de Verenigde Staten, en zij hebben hun doctrine of leerstellingen in dit geval uit een verkeerde Engelse vertaling.

De vertaling bekend als de King James Vertaling is normaal gesproken een goede vertaling maar het heeft zijn beperkingen, en ook fouten. Ik schrijf dit, omdat ik weet dat als wij andere thema’s uitzoeken in deze vertaling, bijvoorbeeld over het bloed van Jezus, dat wat wij vinden in de King James vertaling juist erg goed is, in vergelijking met andere nieuwere vertalingen. Hetgeen wat de King James vertaling hier gebruikt is incorrect, dit is de terminologie “the end of the world” letterlijk vertaald “de voleinding van de wereld” 6 in Mattheüs 24:3. En het is hier waar mensen hun begrip vandaan halen “het einde van de wereldbol” of “het einde van de planeet.”

De Herziene Statenvertaling, de NBG 1951 vertaling, de Lutherse vertaling, en nog anderen maken allen dezelfde fout hier, wat het dus ook voor Nederlandstaligen moeilijker maakt de waarheid te achterhalen.

Maar de term “wereld” is “αιων” (= aiõn) wat betekent “tijdperk.” De termologie leest dus, in het griekse origineel: “het einde van het tijdperk”.

Van welk eind van welk tijdperk, spraken de joden? De joden en ook de discipelen kenden dit thema. Dus van welk eind en van welk tijdperk spraken de discipelen van de Heer in die dag? Wij zouden ons in hun schoenen moeten zetten om te begrijpen waarover Jezus aan het praten was. Het kan nooit de eerste interesse zijn wat een persoon van vandaag interpreteert of begrijpt want dat kan buiten de context van dat tijdperk liggen, wie die persoon ook mag wezen. 7 Want hij of zij leefde niet in die tijd en begrijpt daarom wellicht niet de context. Ik zeg niet dat je dovemans oren geeft aan alle woorden van andere christenen, maar dat u hun woorden ook niet van meer belang laat zijn dan die Jezus Zelf sprak. Ik kan toevoegen dat hij of zij (wellicht predikers ondanks dat ze van u kunnen houden of goede intenties kunnen hebben), zij zijn niet voor u gestorven. Om te praten over dit thema van Mattheüs 24 willen we weten: Wat is hetgeen dat Jezus wilde communiceren? Het antwoord is eenvoudig gevonden.

Voetnoten:

  1. HSV, en vele andere vertalingen blijven helaas het woord wereld gebruiken.
  2. Het is ook niet onze EERSTE INTERESSE te weten wat de mensen, die de tradities van veel kerken van vandaag zijn begonnen denken.
    Echter in TWEEDE INSTANTIE is dit wel interessant en laten we even wat denkprocessen volgen. Wij noemen ons in de eerste plaats volgelingen van Christus en daarnaast bijvoorbeeld een Calvinist of Dispensationalist, maar Calvijn had dingen juist en fout, en zo ook J.N. Darby had dingen juist en andere fout. Een volgeling van Christus wil weten en volgen hetgeen Hij zei en wil Jezus communiceren, dus moeten we NIET volgen WAT zijn volgelingen BEGREPEN in de middeleeuwen of in de 16de eeuw of in welke andere tijd dan ook! Zij hebben een getuigenis gegeven en wij zouden moeten kijken naar het eind van de wegen van onze christelijke leiders die onder ons gewerkt hebben (2 Kor. 11:1-30 (vooral vers 15), Filippenzen 3:2-21 (vooral vers 17-19)). Op deze wijze kunnen wij denken aan mensen van de 16de eeuw, die tot ons hebben gesproken, bijvoorbeeld Luther (1483-1546), Calvijn (1509-1564), of van de 19de eeuw als we het hebben over Edward Irving (1792-1834) en John Nelson Darby (1800-1882). De Pinksterchristenen menen dat voor hen de namen als William J. Seymour (02-05-1870 – 28-09-1922), William Howard Durham(1873-1912), meer uitmaken, maar zij bedenken niet dat zij ook volgelingen waren van de onderwijzingen van Edward Irving en John Nelson Darby, die zij gevolgd zijn en op hun leer hebben voortgeborduurd. Want de Heiligheidspredikers aanvaarden hun leer met de enige wijziging tenopzichte van hen dat zij wandelden in Goddelijke genezing. De Pinksterpredikers waren weer hun volgelingen met de enige wijziging de doop in de Heilige Geest met als apart teken het spreken in tongen.
    Nu keren we terug naar onze EERSTE INTRESSE: Wat was Jezus aan het communiceren? Om de waarheid te achterhalen van wat Hij aan het zeggen was, op die dag toen Hij sprak op de Olijfberg, zouden we achter moeten laten de opinies van mensen, met al hun tradities en interpretaties, die vele jaren na Christus leefden, en achter Jezus Christus aan moeten gaan. Jezus sprak met mensen en de eerste eeuw met gedachten van hun studie van de Schrift in het Hebreeuws en Aramees. Zij wisten dat de informatie die zij vroegen was over het eind van het tijdperk. (Jezus was al duidelijk geweest dat het die generatie betrof, zie bijvoorbeeld Mattheüs 11:11-24; Lucas 7:25-34.)


 
Kingdom Movement Nederland 2008 - 2015 Kingdommovement