picture Kingdom Movement, kop bovenste deel picture Kingdom Movement, kop 2de deel

 

Enkelen, ik heb het in Nederland nog niet gezien, menen dat het preterisme, gedeeltelijk of geheel bij de Jezuïeten vandaan komt. Dit is een leugen, maar ook gedeeltelijk waar, de uitleg dat profetische boeken zich aanwijsbaar in de geschiedenis vervulden was de bijbeluitleg gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid, totdat mensen het boek Openbaringen niet meer begrepen! Dat gold ook voor de uitleg van de hieronder uitgelegde boeken. De emotie die met de vervolging door de Paus en de Kerk tegen de protestanten ontstond, leidde ertoe dat de protestanten met betrekking tot Openbaringen niet de tijd, nog de wilskracht hadden om de context en de historische context, dat is geschiedenis uit te zoeken. Wilskracht en tijd hadden de Jezuïeten wel en achterhaalden waarheid en een nieuwe manier van leugen. De leugen ontdekt werd het futorisme. Iets om de massa mee gek te drijven als het uitkwam. En de waarheid, het preterisme, Jezus kwam spoedig terug in oordeel in de eerste eeuw precies zoals Openbaringen zegt. Protestanten maakten een grove fout, omdat ze in hun emotie afweken van hun eigen historische interpretatie, waarop zelfs bijvoorbeeld de Cristologie en hun uitleg over Oudtestamentische profetie gebaseerd is. Hieronder staan voorbeelden waarbij we zien dat er een oordeel geprofeteerd is, die zich dan vervolgens aanwijsbaar vervuld in de geschiedenis:

Jesaja schreef in de tijd dat zowel Israël (het noordelijke rijk) als Judea (het zuidelijke rijk) was afgedwaald. Hij profeteerde over een oordeel, welke vervuld werd in een oordeel over Israël (het Noordelijke rijk) in 722 voor Chr., dit gebeurde terwijl Jesaja nog leefde. En ook over Juda en Benjamin profeteerde hij een val van hun vorsten en nadat Jesaja ong. 93 jaar gestorven was kwam dit in vervulling in het jaar 597 tot 537 voor Christus. Een zeer aanwijsbaar oordeel.

Amos profeteerde rond 760-750 voor Chr., ook hij profeteerde over het eind van Israël (het noordelijke rijk) het gebeurde dus in 722 v. Chr. Joël profeteerde waarschijnlijk rond 835-805 voor Christus in Juda, en door conservatieven geloofd in ieder geval voor 750, kortom weer een profeet die oordeel verkondigde dat komende was. Kortom hoe normaal had de gedachte van Christenen moeten zijn dat Openbaringen ging over Nero's tijd. Het gehele Romeinse rijk was voor eeuwen getraumatiseerd door zijn wandaden, gruwels.

In Handelingen 17:7 en Johannes 19:15 wordt de keizer de koning genoemd. Openbaringen 17:10-14 spreekt over de keizers als koningen. Het zegt letterlijk dat de 6de heerst, de 8ste zou opnieuw heersen. De bijbel en anderen oude joodse boeken laten joden aan het woord die Julius erkennen als koning. De officiële geschiedenis van Rome erkende Julius Caesar ook als Keizer. Als je dan telt is Nero nr. 6, en wordt Rome na een crisis herenigd onder nr. 8 Caesar Otho, die het herstel van de eenheid in Rome tot zijn reden voor zelfmoord maakte. (Zie de keizers van Rome, en Marcus Salvius Otho).

De Kingdom boodschap

Van pagina 2-6 zijn er nu weinig dingen geweest die naar het Charismatische karakter van de Kingdom Movement hebben verwezen. Dit omdat een het dispensationalistisch premillennialisme ieder idee van een hedendaags Koninkrijk van Christus heeft trachten te vernietigen.

Het Koninkrijk is dus nu, maar hoe manifesteert dit zich? Dit is door het werk van de Heilige Geest, en het Woord.
Lucas 17:20-21: "En toen Hij door de Farizeeën ondervraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Ziehier of ziedaar, want, zie, het Koninkrijk van God is BINNEN IN U." (Uit de Herziene Statenvertaling)

Het Koningschap van God begint binnen in u. Wanneer u Jezus aanneemt als Redder en Verlosser. U wordt dan wederomgeboren en bent als een baby in het Koninkrijk. (Johannes 3)