picture Kingdom Movement, kop achtergrond picture Kingdom Movement, kop 2de deel

 

De beweging onderscheidt zich door het geloof in het systematisch en orderlijk verspreiden, tot het volledig in heerschappij komen van het Koninkrijk van God op aarde.

Een figuurlijk 1000-jarig Koninkrijk

Jezus verklaarde aan het begin van zijn bediening dat: "het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen." (Mattheüs 3:2; 4:17; 10:7) En Jezus zei later nog dit: "Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen." (uit de NBG-1951-vertaling (Mattheüs 12:28, Lukas 11:20)

Het intreden van het Koninkrijk van God is niet iets wat nog staat te gebeuren maar is iets dat AL GEBEURD IS 2000 jaar geleden.4

Het Koninkrijk van God wordt door velen gelijk gesteld aan het 1000-jarig vrederijk. Omdat vele christenen vandaag de dag zo gehecht zijn geraakt aan een zoveel mogelijk letterlijke interpretatie verdiend een geestelijke interpretatie uitleg. Want letterlijke interpretatie stuit op problemen, immers consistentie zal vereisen, dat letterlijke interpretatie, ook op andere plekken zou moeten worden toegepast in de bijbel, waar het woord 1000 voorkomt.

Bijvoorbeeld, Deuteronomium 7:9 geeft aan dat God zijn verbond van liefde houdt voor "1000 generaties". Als wij realistisch zijn en wij kiezen om vanuit aartsvader Abraham, 1000 generaties verder te denken, en kiezen 40 jaar voor een generatie, dan vereist dit dat wij nog 36.000 jaar doorgaan op deze planeet. Want immers in de hemelse status zal er volgens Jezus niet getrouwd worden. (Lukas 20:34-35) Een nog zo lange toekomst op aarde voor de eeuwige status is voor elke premillennialist in de kerkgeschiedenis een opvatting waarmee zij zich niet kunnen verenigen!

Het 2de probleem doet zich voor in Psalm 50:10 waar het zegt dat God kuddes vee bezit op 1000 bergen. Betekent dit dat het vee op berg 1001 niet van God is? Als men moeite heeft met een figuurlijke interpretatie van visioenen en dromen zoals in Openbaringen dan zou men ook moeite moeten hebben met de psalmtaal van Psalm 50. Beide moeten, gezien de context, geestelijk geïnterpreteerd worden, volgens de post- en amillennialisten.

Footnotes:

  1. Hiermee zeg ik NIET dat de voltooiing van het Koninkrijk al heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden zonder de terugkeer van Jezus Christus.